Pro studenty středních škol, středních odborných učilišť

  Po dovršení 18. roku již není možné přijmout objednávku na vyšetření od rodiče (zákonného zástupce), klient se objednává sám!  

Z nabídky pro studenty:

  • diagnostika a poradenství při výukových obtížích,
  • konzultace k učebním stylům,
  • poradenství k profesní orientaci,
  • konzultace k adaptačním obtížím na počátku studia,
  • poradenství při změně školy.

 

   Pro maturanty

Přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ)

Studenti maturitních oborů, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu nebo mají jinak uzpůsobené podmínky výuky z důvodu přetrvávajících specifických vývojových poruch učení nebo poruch pozornosti, mohou v PPP požádat o uzpůsobení  podmínek maturitní zkoušky.

Podmínkou pro doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky je, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce déle než jeden rok.

K vyšetření během studia na střední škole i ke stanovení doporučení pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky s sebou přineste vyplněný dotazník Sdělení střední školy.
 

Důležité upozornění:

O úpravu maturitní zkoušky je nutné zažádat včas! Čekací doby na vyšetření mohou být až 3 měsíce a vy potřebujete doporučení k úpravě maturitní zkoušky přiložit k přihlášce k maturitní zkoušce, proto se objednejte nejlépe na konci 3. ročníku (ideálně v červnu) nebo nejpozději do 15. září maturitního ročníku.