Spolupráce s pedagogy

  V mateřských školách probíhá konzultační činnost na vyžádání. V období leden - březen jsou poskytovány besedy pro rodiče předškoláků v prostředí MŠ.
               K vyšetření školní zralosti Vašich žáků, prosíme, vyplňte formulář Sdělení MŠ. Vyplněný formulář je možné na adresu PPP zaslat poštou nebo doručit osobně. 

                  
   Tento soubor je ve formátu ".doc" (Dokument Word), je určen ke stažení, k převážně elektronickému vyplnění, následnému vytištění (a zaslání).  

  Na základních školách je spolupráce  s pedagogy zajišťována formou konzultačních dnů na školách

  • úplné základní školy se snažíme navštěvovat několikrát ročně
  • neúplné základní školy navštěvujeme zpravidla 2krát ročně
  • dále je možné v případě potřeby dohodnout návštěvu školy i mimo časový harmonogram či zajistit konzultaci v prostorách PPP

           Obsah návštěv:

  • konzultační činnost – psychologická, speciálně-pedagogická, činnost metodika prevence
  • metodická činnost – psychologická, speciálně-pedagogická, činnost metodika prevence
  • spolupráce se školními poradenskými pracovišti
  • ve výjimečných případech také vyšetření dětí, které se nemohou dostat do PPP

            K vyšetření Vašeho žáka, prosíme, vyplňte formulář: 

   Střední školy se mohou na PPP obrátit s žádostí o metodické vedení či odborné konzultace. Návštěvy na SŠ v současnosti neprobíhají. 
          Po individuální dohodě je možné uspořádat besedu se studenty v prostorách PPP. 

            K vyšetření Vašeho studenta, prosíme, vyplňte formulář Sdělení SŠ

            
   Tento soubor je ve formátu ".doc" (Dokument Word), je určen ke stažení, k elektronickému vyplnění, následnému vytištění (a zaslání).  


   Nabídka dalších služeb pro pedagogy:

  • 1x ročně setkání výchovných poradců základních a mateřských škol
  • 1x ročně setkání školních metodiků prevence
  • dále dle aktuální nabídky