Potřebuji doporučení, abychom se mohli do PPP objednat?

Abyste mohli objednat své dítě do pedagogicko-psychologické poradny, nepotřebujete žádné doporučení (ani ze školy, ani od lékaře).
 

  Co si vzít s sebou na vyšetření?

Na vyšetření je dobré si přinést psací potřeby a školní sešity (ideálně český jazyk – nejlépe diktáty, matematiku, naukový předmět), žákovskou knížku, případně i další grafické výtvory dítěte (obrázky, portfolia aj.).

Vhodné je vzít s sebou také zprávy z vyšetření v jiných institucích (psychologie, psychiatrie, neurologie, logopedie...).

Dítěti by neměly chybět ani předepsané osobní, zdravotní nebo kompenzační pomůcky (např. brýle). V případě, že Vaše dítě pravidelně užívá léky, podejte je dle běžného dávkování. 

Doporučujeme s sebou vzít pití a svačinu.
 

  Kdy je nejlepší objednat se k vyšetření školní zralosti?

Na vyšetření školní zralosti je vhodné objednat se v únoru, vyšetření pak proběhne v období březen - duben, aby bylo možné správně posoudit školní připravenost.
 

  Kdy je nejlepší objednat se k vyšetření před maturitní zkouškou?

Na vyšetření k úpravě podmínek při konání maturitní zkoušky je dobré se objednat na konci 3. ročníku (ideálně v červnu) nebo nejpozději do 15. září maturitního ročníku.
 

  Může žák s diagnostikovanou poruchou učení opakovat ročník?

Pokud se situace zkomplikuje natolik, že žák přestane spolupracovat a neplní úkoly upravené s ohledem na specifickou vývojovou poruchu učení, mohou v takovém případě školní výsledky odpovídat neprospěchu. Situaci je pak zapotřebí co nejrychleji řešit například ve spolupráci vyučujícího daného předmětu, třídního učitele, výchovného poradce či jiného poradenského pracovníka školy (speciální pedagog, psycholog), pracovníků PPP a případně i pracovníků Střediska výchovné péče.