Kariérovým poradenstvím se rozumí poradenská služba zaměřená na pomoc při volbě dalšího studia či profese.

Co by mělo předcházet žádosti o poskytnutí této služby v pedagogicko-psychologické poradně?

   konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem či poradcem pro volbu povolání na škole

Proč?

  • má přehled o jednotlivých školách a nabízených oborech
  • má informace o aktuálním stavu na trhu práce a tím i o možnostech dalšího uplatnění budoucích absolventů jednotlivých škol
  • jednotlivým zájemcům může zprostředkovat individuální konzultaci na Informačním poradenském středisku Úřadu práce (bezplatná služba).

   vyhledání pomoci prostřednictví speciálních webových portálů, doporučujeme: 

Teprve v případě, že předchozí popisované kroky nevedou k volbě dalšího vzdělávání, je vhodné uvažovat o poskytnutí poradenské služby
kariérového poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

 

Základní informace o službě:

Služba je poskytována ve dvou částech – skupinové a individuální:

   Ve skupinové části:

  •    Je zadán zájmový dotazník, osobnostní dotazník a dotazníky stylu učení (vše pouze ve vztahu k volbě dalšího studia).
  •    Skupinová část probíhá v dopoledních hodinách, zadávání trvá cca 2 hodiny, maximální počet účastníků ve skupině je 15.
  •    Ke skupinové části vyšetření je klient zván písemnou pozvánkou, termíny jsou vypisovány většinou v prosinci, příp. v lednu příslušného  kalendářního roku.
  •    V případě nezletilého klienta vyplní jeho zákonný zástupce Dotazník pro rodiče ke kariérovému poradenství, který předá na počátku skupinového zadání odbornému pracovníkovi. 

   V individuální části

  •    Probíhá společná konzultace poradenského pracovníka, klienta a příp. jeho zákonného zástupce nad získanými výstupy.
  •   Termíny individuálních konzultací se vypisují po dohodě s klientem, možné jsou jak termíny dopolední, tak i odpolední (dle časových možností).


Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství je možno podávat v termínu od 1. 11. – 30. 11. 2017, a to nejlépe telefonicky na čísle 499 813 080.

UPOZORNĚNÍ:
   SOUČÁSTÍ  TÉTO  PORADENSKÉ  SLUŽBY  NEJSOU  TESTY IQ!!!