Mgr. Lenka Beránková, speciální pedagog

  Mgr. et Mgr. Jana Huňatová, speciální pedagog

  Mgr. et Mgr. Jana Jebousková, psycholog 

  Mgr. Jana Kaplanová, DiS., metodik prevence 

  Mgr. Bc. Elena Lahučká, speciální pedagog 

  Mgr. Lucie Marcinčínová, psycholog 

  Mgr. Ivana Skalková, speciální pedagog, vedoucí pracoviště 

  Mgr. Veronika Šauerová, speciální pedagog

  Mgr. Dagmar Ševcová, DiS., sociální pracovnice

  Mgr. Pavel Traspe, psycholog 

  Mgr. Jitka Zilvarová, psycholog 

 


V současné době na mateřské dovolené: 

  PhDr. Eva Březinová, psycholog